Tra tu dien
  • Đây là khóa học Ngữ âm được thiết kế dành cho các đối tượng muốn ôn luyện ngữ âm. Ngữ âm là phần rất quan trọng trong việc học bất kỳ một ngôn ngữ nào, và đặc biệt trong tiếng Anh.Trong khóa học, các giáo viên người bản xứ sẽ giúp bạn phát triển phần ngữ âm ở trình độ cơ bản